سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بر دلت جامه پرهیزگاری بپوشان تا به دانش برسی . [از سفارشهای خضر به موسی علیه السلام]
A.G.M
عکس - مطلب - شعر و خاطره درباره همه چیز
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست --- هر کسی نغمه خود خواند از صحنه رود --- صحنه پیوسته بجاست

????? ?????:


????? ??? ???? A.G.M 87/5/5:: 8:17 عصر     |     () ???


 

 

  < type=text/java>GetBC(119); Comment

 

 

< type=text/java>GetBC(118); One Comment